Lista de productos por marca CATROVENTOS EDITORA

Editota en galego cunha temática social, ética, ecoloxíca e de responsabilidad ambiental.

Catroventos editora é unha empresa galega que edita en galego libros con unha ética social e ambiental.

O Libro dos Océanos

Cun deseño atractivo e informativo, e textos ben documentados, co apoio científico da German Ocean Foundation, Esther Gonstalla crea neste libro un retrato detallado que nos permite comprender mellor as relacións que existen entre a actividade humana e os cambios que sofre o mar, un retrato que, máis alá de invitar á reflexión, pretende ser un recurso para a acción.

Libro de tapa dura en tamaño A4.

Traducción de patricia Buxán Outeiro